Cách quản lý quy tắc định dạng có điều kiện trong Excel

Định dạng có điều kiện trong Excel sẽ giúp thay đổi giao diện 1 ô với những quy tắc mà người dùng thiết lập. Chúng ta có thể sử dụng nhiều quy tắc định dạng cùng một lúc trong một bảng dữ liệu. Và những quy tắc đó có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sao chép thông qua trình quản lý quy tắc riêng biệt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng trình quản lý định dạng có điều kiện Excel.

Hướng dẫn quản lý quy tắc định dạng Excel

Bước 1:

Tại giao diện bảng Excel đã được áp dụng quy tắc định dạng có điều kiện, bạn nhấn vào Conditional Formatting rồi chọn Manage Rules.

Manage Rules Excel

Bước 2:

Hiển thị giao diện để chúng ta xem nhanh những quy tắc định dạng đã được áp dụng trong file Excel này. Bạn nhấn vào mũi tên tại Show formatting rules for rồi chọn bảng dữ liệu để hiển thị quy tắc định dạng đã sử dụng.

Danh sách bảng dữ liệu Excel

Bước 3:

Tại giao diện này chúng ta có thể thay đổi lại quy tắc định dạng bằng cách nhấn vào Edit Rule, hoặc có thể xóa ngay định dạng bằng cách nhấn vào Delete Rule. Hay thậm chí chúng ta có thể nhấn New Rule để tạo 1 quy tắc mới.

Các tùy chọn quy tắc định dạng Excel

Bước 4:

Chẳng hạn nhấn New Rule để tạo quy tắc mới. Chúng ta sẽ nhấn vào quy tắc mới mà mình muốn áp dụng cho bảng tính hiện tại.

Dùng quy tắc định dạng mới thì nhấn OK để áp dụng cho bảng dữ liệu.

Chọn quy tắc định dạng Excel mới

Bước 5:

Nếu nhấn chọn Edit Rule thì người dùng sẽ tiến hành chỉnh sửa lại quy tắc định dạng đang áp dụng cho bảng dữ liệu. Thay đổi xong thì cũng nhấn Ok để áp dụng điều chỉnh mới cho bảng dữ liệu.

Chỉnh sửa quy tắc định dạng Excel

Bước 6:

Trong trường hợp muốn loại bỏ quy tắc định dạng đang sử dụng thì chúng ta nhấn vào Delete Rule. Nhấn Ok để lưu lại thì ngay lập tức bảng dữ liệu sẽ không còn dùng định dạng đó nữa.

Xóa quy tắc định dạng Excel

Như vậy với tính năng quản lý quy tắc định dạng có điều kiện trong Excel sẽ giúp chúng ta thay đổi lại quy tắc định dạng nhanh chóng hơn, chính xác hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *