Tải HTTP Downloader 2022 Full Crack – Phần mềm hỗ trợ tải xuống giao thức HTTP

Tải HTTP Downloader 2022 Full Crack – Phần mềm hỗ trợ tải xuống giao thức HTTP

Tổng quan phần mềm HTTP Downloader Hỗ trợ tải xuống giao thức HTTP:

HTTP Downloader là trình quản lý tải xuống cho giao thức HTTP(S). Tối đa hóa thông lượng tải xuống của bạn bằng cách sử dụng các cổng hoàn thành đầu vào / đầu ra hiệu suất cao (IOCP). HTTP Downloader có thể mở hàng ngàn kết nối cùng một lúc và tiêu tốn rất ít tài nguyên hệ thống. Bạn có thể Bắt đầu, Tạm dừng, Dừng và Xếp hàng tối đa 100 lượt tải xuống cùng một lúc và mỗi lần tải xuống có thể được chia thành 100 phần.

Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ SSL / TLS và xác thực, kết nối proxy, kéo và thả và chuyển đổi dòng lệnh.

Nội dung bản cập nhật HTTP Downloader 1.0.2.7:

Trang web chính thức không cung cấp bất kì thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này.

Download HTTP Downloader 2022 Full Crack

Google Drive

PASS GIẢI NÉN:123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *